Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Η ζωή του Βασιλέως Παύλου Α΄ ... προσεχώς στις οθόνες μας


Παύλος Α΄.
Ένας Βασιλεύς με ήθος και αρχές, ιδιαίτερα λαοφιλής. Είχε απόψεις ώριμες και κατασταλαγμένες για την λειτουργία του Ελληνικού δημοκρατικού πολιτεύματος. Κοντά στον λαό, πρόσχαρος, ένας από τους μεγαλύτερους και ικανότερους Βασιλείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν ξεχνούμε την προσφορά του μαζί με την Βασίλισσα Φρειδερίκη για την πάταξη του κομμουνιστοσυμμοριτισμού.
Επί τη ευκαιρία ταύτη, όταν είχε βρεθεί η χώρα πάλι σε μία κυβερνητική κρίση, ο Βασιλεύς Παύλος ων Ανώτατος Άρχων κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους είπε:
"Κύριοι. Είσθε οι ηγέται του Ελληνικού λαού, κατόπιν νομίμων και τιμίων εκλογών. Υπό την ιδιότητά σας αυτήν έχετε καθήκον να εξεύρητε λύσιν της παρούσης πολιτικής κρίσεως.
Δεν είναι δυνατόν να απωλέσωμεν σήμερον περισσότερον χρόνον εις ασκόπους συζητήσεις και συνδυασμούς... Κάνω έκκλησιν προς όλους σας όπως δώσετε εις εμέ και τον λαόν μίαν ισχυράν εθνικήν κυβέρνησιν, αποτελουμένην άπο όλους τους πολιτικούς ηγέτας, αδιαφόρως κομμάτων και προσωπικών συμφερόντων...
Γνωρίζω τον πατριωτισμόν σας και την καλήν σας θέλησιν. Δια τον λόγον αυτόν πιστεύω σταθερώς ότι εντός εικοσιτεσσάρων ωρών θα έχετε καταδείξει εις εμέ, εις το Έθνος και γενικώς εις τον κόσμον, ότι η κοινοβουλευτική διακυβέρνησις της Ελλάδος δεν εχρεοκόπησε... τροφοδοτεί τας μεγίστας των ελπίδων της Πατρίδος μας..."

Δημιουργήθηκε ένα τρέιλερ για την ζωή και το έργο του αειμνήστου Βασιλέως Παύλου του Α΄. Μπορείτε να το απολαύσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.youtube.com/watch?v=e4nJ0qQH30g&feature=player_detailpage#t=0s

η φωτογραφια της ημερας

η φωτογραφια της ημερας
Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄ σε περιοδεία του στην πόλη των Σερρών